פרוזבול משולב

רבני בית ההוראה
כ"ד אב ה'תשע"ה

 

 לפני ג’ אנשים

הגרי”ש אלישיב – הליכות שדה אלול תשנ”ד

 

אנחנו החתומים מטה מאשרים שבא לפנינו (1)_____________ ואמר לנו הריני מוסר לבית דין חשוב שבעיר (3)_________ הלוא המה הרב (6)_____________ והרב (6)____________ והרב (6)____________ שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. ואם אין מועילה מסירה אלא בפני בית דין הריני מוסר לפניכם הדיינים שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה, והואיל ו(1)_____________ מסר פרוזבול כתקון רבנן כתבנו לו לראיה שטר זה ביום___ לחודש אלול שנת ה’תשס”ח פה (4)_________ והכל שריר וקים ולראיה באנו על החתום
נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

 

 פרוזבול משולב

 לפני ג’ אנשים

הגרי”ש אלישיב – הליכות שדה אלול תשנ”ד

 

אנחנו החתומים מטה מאשרים שבא לפנינו (1)_____________ ואמר לנו הריני מוסר לבית דין חשוב שבעיר (3)_________ הלוא המה הרב (6)_____________ והרב (6)____________ והרב (6)____________ שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. ואם אין מועילה מסירה אלא בפני בית דין הריני מוסר לפניכם הדיינים שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה, והואיל ו(1)_____________ מסר פרוזבול כתקון רבנן כתבנו לו לראיה שטר זה ביום___ לחודש אלול שנת ה’תשס”ח פה (4)_________ והכל שריר וקים ולראיה באנו על החתום
נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________
 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *