הזמין צלם ורוצה לחזור בו לאחר שמצא יותר זול

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ' תמוז ה'תשע"ה

שלום וברכה,

ראובן סיכם עם צלם לאירוע על סך מסויים ולא היתה נתינת ממון כלשהי. עתה גילה שיש צלם אחר יותר זול, כמו כן מפריע לו שהצלם הזה לא דתי אך בעיקר הרצון לבטל בגלל המחיר, האם ראובן יכול לחזור בו או שיש בזה מחוסר אמנה? (מדובר שלא נגרם הפסד לצלם בגלל סגירת תאריך או משהו אחר) תודה!

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

אסור לחזור ויש בכך איסור מחוסר אמנה.

מקורות:

בשו”ע חו”מ סוף סי’ רד מביא הרמ”א שתי דעות אם מותר לחזור אם המחיר השתנה ומכריע לחומרא, ובשו”ת חתם סופר יו”ד סי’ רמו מכריע להקל.
לעניין אם המחיר בשוק לא השתנה אלא שמצא מי שנותן במחיר יותר זול, מסתבר שאסור לכל הדעות שהרי גם מראש בשעה שהזמין ידע שאם יברר יותר מחירים יוכל מצוא יותר זול, אלא שהעדיף לסגור כדי שלא להיתקע ללא צלם, וכן פסק בשו”ת שבט הלוי ח”ז סי’ רלו אות ד. אמנם, בקובץ הישר והטוב הביאו ראיה להיתר משו”ת אבני נזר חו”מ סי’ יז, אולם יש להשיב על ראייתם.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *