טיסה לחו"ל בתשעה באב נדחה

שלום רב
מתוכננת לי נסיעה עם קבוצה מהעבודה לחול בי' באב לשבוע.
היום ראיתי כי תשעה באב נדחה ליום א' בו אני מתוכנן לטוס .
האם יש בעיה בנושא ? האם אחה"צ פחות בעייתי
תודה.

תשובה:

שלום רב

מעיקר הדין נראה שיש להקל לטוס בתשעה באב אחרי חצות היום כשמניעת הטיסה כרוכה בהפסד מרובה, בפרט בתענית נדחית, אולם מאחר וימים אלו [כל ימי בין המצרים] הינם ימים שנזהרים בהם מענינים שמביאים לידי סכנה, אם אין הדבר נחוץ באופן מיוחד עדיף לתכנן מראש להקדים לפני תשעת הימים. או לדחות את הטיסה לאחר התענית.

ביום תשעה באב קודם חצות היום אין לטוס, כיון שבאותה שעה אסור להסיח דעת כלל מעניני האבלות.

על הנדון באדם שטס בתענית ומגיע למקום שזמני היום והלילה שונים, עד מתי יצום, ראה כאן.

מקורות:
על כך שימים אלו שהם זמני סכנה, ראה שו"ע או"ח סי' תקנא סעיף יח, ומאחר ולאחר טיסה אומרים ברכת "הגומל" הרי מחשיבים את הטיסה כדבר סכנה. ומכל מקום לצורך קצת מותר עד ר"ח אב, ולאחר מכן עדיף יותר להימנע שהוא זמן ש"ריע מזליה" [שו"ע שם ס"א], וכן הוא בהליכות שלמה (מועדים ח"ב הל' בין המצרים פרק כ"ג עמ' רע"ו ארחות הלכה 16) שסבור שיש להמנע מאד מטיסה בימים אלו מהטעם הנ"ל, אולם כתב שם שנסיעה לארץ ישראל יש להתיר כיון שזה נסיעה לדבר מצוה.
לגבי בילויים בתשעת הימים מבואר בשו"ע (סי' תקנא ס"א-ב) שממעטים במשא ומתן "של שמחה", ובדברי הגאונים והראשונים מצינו בספר הלכות גדולות סימן יח (הלכות תשעה באב ותעניות) "ולא מיבעיא תשעה באב גופיה דאסיר אלא מריש ירחא דאב נמי מיתבעי לשנויי בבדיחותא, דתנן (תענית כו ב) משנכנס אב ממעטין בשמחה" [=תרגום: ולא רק בתשעה באב עצמו שאסור אלא אף מראש חודש אב ג"כ צריך לשנות בעניני שמחה מהמשנה משנכנס אב ממעטין בשמחה], וכן בסדר רב עמרם גאון סדר תשעה באב "ולא מבעיא תשעה באב גופיה, אלא מריש ירחא דאב נמי מתבעי ליה לשנויי ולא לאבדוחי נפשיה, כדתנן משנכנס אב ממעטין בשמחה" [=תרגום: ולא רק בתשעה באב עצמו שאסור אלא אף מראש חודש אב ג"כ צריך לשנות ולא לשמח את עצמו מהמשנה משנכנס אב ממעטין בשמחה], וכן הוא במחזור ויטרי (סימן רסו), וראה בשדה חמד, מערכת בין המצרים (פאת השדה, סימן א, אות י) בשם הגר"ח פלאג'י שהיה במקומו תקנה מהחכמים שאסרו ללכת לטייל בזמן בין המצרים, אך אין זה תקנה שמחייבת את כל עם ישראל, [והרמ"א כתב שיש חיוב להימנע מללכת לטייל בערב תשעה באב, ותשעה באב], אך עכ"פ נראה מדברי השד"ח שבכל שלשת השבועות אין זה ההנהגה הראויה [ועי' שו"ת עשה לך רב ח"ב סי' לה, לרבה של תל אביב, שאסר את הטיולים לבני נוער בתשעת הימים, וכן נראה דעת השבט הלוי (ח"י סי' כו) שאין לערוך כלל טיולים בתשעת הימים].

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. תורת השם משיבת-נפש או שמא משיגת-נפש? אם כל 3 השבועות לא יוצאים לשום מקום ולא עושים שום דבר ונשארים כלואים בבית עם כל הילדים שסיימו את הלימודים וא״א ללכת לקייטנה גם בגלל כל הכיף שבדבר זה מתכון בטוח ליציאה מהדעת. (כשדרך אגב זה גם נקודה למחשבה מי בכלל היה ה״גאון״ שתכנן את החופשות בזמנים שכאלו ולמה אנחנו הציבור החרדי נסחפנו ולא קבענו לעצמינו את הכללים שלנו!)

  2. אחת הבעיות שלנו שאנחנו מתמקדים בימים אלו באסור ובמותר ושוכחים את הענין עצמו… אם היינו קצת חושבים על אבלות החורבן היינו מרגישים בעצמנו שזה פשוט לא הגיוני לצאת לחופשות ולעשות כיף… לא שמעתי על אדם שמתלונן בימי השבעה על אביו האהוב שהוא תקוע בלי אפשרות לכיף…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל