תביעה פלילה כנגד מי שמסר תלונה שקרית במשטרה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
24 Sivan 5775

אני עובד ציבור שכן נהג באלימות בכניסה לבית הכנסת, נקראתי ע”י המתפללים מתוקף תפקידי כעובד ציבור לראות מה קורה, הגעתי והבחנתי זה השכן והוא דחף אותי לאחור ופגעתי בנערים אשר תקפו את השכן עם חבלות,
המתפללים הפרידו והשכן עזב את מקום התפילה כאילו הכל בסדר, מה שנקרא מתחרט על מעשיו.
בעורמה התקשר מביתו למשטרה וניסה להפליל אותי כעובד ציבור ולא כשכן הייתי מעומד לפיטורין.
הגשתי קובלנה פלילית להוכיח כי מי באמת הקורבן.
השכן מסר עדויות שקר מתקווה התיק במשטרה יסגר מחוסן עניין לציבור ואכן כך היה, רק השכן לא ידע כי אפשר לצלם את תיק החקירה ולהגיש אותו לבית משפט פלילי בלי צורך לערער במשטרה.
הקובלנה פלילית לגרום סגירת התיק נגדי מחוסר אשמה ולא מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור.
הנזק מקובלנה שלי עומד כנגדו על מליון שקל בגלל חומרת מעשיו.
הראיות במסמך חותכות ואינם ניתנים לפרשנות כנגד השכן, מדין בור כרה ויחפריהו ויפול בשחת תחתיו.
מה הדין בהלכה?

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

אם הוא התלונן נגדך ראשון וגרם לך נזק, מותר לך לעשות הכל כדי לתקן את הנזק.

מקורות:

עיין רמ”א חו”מ סי’ שפח סעיף ז.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *