ברכה על חלה מתוקה

רבני בית ההוראה
ז' סיון ה'תשע"ה

שלום כבוד הרב
רציתי לדעת בזמן שאני אופה חלה ואני לא יודע האם החלה היא מתוקה או רגילה
האם יש אפשרות לדעת לפי הכמות קמח מול סוכר במתכון באחוזים האם החלה היא מתוקה או רגילה
תודה

תשובה:

שלום רב

בנוגע לרמת המתיקות של החלה המגדירה אותה כפת הבאה בכיסנין נחלקו כידוע הדעות, לדעת הרמ”א מדובר בעיסה שרוב הטעם שבה הוא המתיקות, ובזה המנהג שאין מברכים מזונות אלא אם כן עיקר הנוזלים הוא מי פירות או סוכר בכמות רבה מאוד וכן מנהג בני אשכנז, אולם למנהג בני ספרד כאשר המתיקות מורגשת היטב בעיסה כבר נחשב הדבר למזונות, וקשה מאוד לתת בזה הגדרה וכמות ברורה כמו זו שביקשת. ראה שו”ע ומשנה ברורה בסי’ קסח סעיף ז.

דעת הגרש”ז אויערבך היתה, שבחלה המיועדת לאכילה לשם שובע ולא לקינוח גם השו”ע מודה שברכתה המוציא [וכעין מש”כ הפוסקים שם בסוף הסימן לגבי פת הממולאת בגבינה או בשר, שאף שהיא עשויה באופן של כיסנים, כיון שהיא נאכלת תמיד לשם שובע ולא לתענוג בלבד ברכתה המוציא], אולם המנהג שלא כדבריו.

מקורות:

על מנהג הספרדים בחלה מתוקה ראה שו”ת אור לציון ח”ב פרק יב סעי’ ד, וראה כף החיים סי’ קסח שם שירא שמים ימנע מאכילת חלה כזו כדי שלא יכנס בספק ברכות. כמובן, שאם אוכלים כמות מרובה מחלות כאלו [כשיעור ד’ ביצים] יש כאן כבר ענין של קביעות סעודה, ובפרט כיחד עם זאת אוכלים עוד מאכלים, ונמצא שאם אוכל שתי פרוסות חלה, ומלבד זאת אוכל דגים ובשר אורז ושאר מעדנים, הכל מודים שמברך עליה המוציא מדין קביעת סעודה וכמבואר בשו”ע שם סעי’ ו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים