ילד שנולד מחוץ לנישואין

רבני בית ההוראה
25 Iyyar 5775

שלום לכבוד הרבנים.
זוג שהתחתנו בחול לפי חוקות גוים חיו ז’ שנה ואז לדבריהם כדי לקבל הטבות במס התגרשו אך המשיכו בזוגיות ואז אשה נכנסה להריון ולפני לידה הם שוב התחתנו וכבר כמעט נ’ שנים ביחד ובישראל עשו חופה וקדושים כשרים,אך הסתירו את הסיפור. השאילה האם אותו ילד ממזר או בגלל שבאותה מדינה לא היה אפשרות לחופה אלא רק הנשואים האזרחיים והזוג המשיכו בזוגיות שלהם ללא שינוי בפועל, אז הילד כשר?

תשובה:

שלום רב,

הילד כשר לחלוטין. ילד שנולד שלא במסגרת נישואין כדת משה וישראל, אינו ממזר. לפעמים הוא מוגדר כ”שתוקי” שאמו צריכה לומר ממי הוא נולד. ואם הוא אומרת שבעלה הנוכחי הוא אבי הילד, והבעל כמובן אינו מכחיש, הילד כשר לחלוטין.

מקורות:

שו”ע אבה”ע סי’ ד’ סעי’ כו.

2 Comments

    השואלת:

    שבת שלום ותודה שהרגעתם אותי, כי הסיפור הזה התגלה רק עכשיו כאשר אנו עומדים להכנס לשידוכים והזדעזענו לשמוע כי אנו משפחה חרדית למהדרין של חוזרים בתשובה וב”ה כל הילדינו בישיבות קדושות ובבית יעקב. האם מותר להסתיר את הדבר בשידוך הילדים למרות שמדובר בהורי האם שעלו מרומניה לפני כ-25 שנ’ ובישראל רב אב”ד מפורסם עשה להם כתובה וקדושין כדין משה.

    רבני בית ההוראה:

    אין צורך לספר. שיהיו תמיד בשורות טובות!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *