לחתום על חוזה עם הבנק כאשר יש סעיף לדון בבית משפט

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ב ניסן ה'תשע"ה

בעניין איסור פנייה לערכאות (חו”מ סי’ כ”ו). השאלה אם מותר לחתום על חוזים עם בנקים וקרנות שונים, בהם קיים סעיף הקובע שבכל התדיינות בין הצדדים, יתקיים הדיון בפני בית-המשפט במקום פלוני.
בתודה,

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

מותר לחתם על החוזים. אלא שאין בזה לכשלעצמו משום היתר לדון בבית משפט.

מקורות:

הבנק בין כך יתבע בבית משפט, הסעיף נכתב כדי לקבוע את מקום הדיון בלבד. הלקוח, בין כך רשאי לתבוע בבית משפט אם הבנק יסרב לדון בדין תורה. כך שסעיף זה אינו מוסיף ואינו מגרע. לא מצינו איסור לכתוב לעשות איסור מסוים רק בשטר שיש בו ריבית. לפעמים יש בעצם הכתיבה משום חילול השם, אבל לא במקרה של חוזה אחיד שכל אחד מבין שלא עמדו ללקוח שתי ברירות. וכן שמעתי מפי הגר”מ שפרן שליט”א.

לעניין אם מותר לדון בערכאות כאשר הצדדים קבעו כן בחוזה, עיין בקובץ עומקא דדינא ח”ב עמוד 429.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *