החיוב לקיים הבטחה בתקיעת כף למכור דירה במחיר מסוים

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ב ניסן ה'תשע"ה

לפני כשלוש שנים סגרתי בתקיעת כף למכור את דירת הירושה שלי בטבריה בסכום של 325,000. האם אני מחויב לקיים את ההבטחה.

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

הנך מחויב לקיים את ההבטחה ויש בכך אפילו חומר של שבועה או דומה לשבועה.

מקורות:

כל המבטיח למכור חייב לעמוד בדיבורו, עיין שו”ע חו”מ סי’ רד סעיף ז ורמ”א בסוף הסימן. אם השתנה המחיר בינתיים יש מחלוקת, עיין ברמ”א שם. בשו”ת חתם סופר יו”ד סי’ רמו מכריע להקל. לעניין חומר תקיעת כף עיין בש”ך חו”מ סי’ פז סק”פ ובקצות שם ס”ק כט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *