מה נחשב שתי מנות למשלוח מנות

רבני בית ההוראה
י"א אדר ה'תשע"ה

שלום וברכה,
האם שוקולד , וסוכריות. נחשבים כ2 מנות?
תודה,

תשובה:

לענין משלוח מנות הקובע אינו גודל המנה אלא חשיבותה, ולכן כיון ששני מיני מאכל אלו חשובים ומכבדים יוצאים בכך ידי חובת המצוה.

מקורות:

שיעורה של כל “מנה”, יש מן הראשונים שכתבו שנקבע לפי כבודם ומעמדם של השולח ושל המקבל. ולכן, עני השולח מנות לעשיר, צריך להרבות במיני מאכל כפי כבודו של המקבל. וכן, עשיר השולח מנות לעני, צריך לשלוח מנות הראויות לפי כבודו של השולח (ראה: ריטב”א מגילה ז א; חיי אדם כלל קנה סל”א). אולם רוב הפוסקים לא הזכירו חילוק זה, וכתבו אחרונים שמדבריהם נראה שאינם סוברים כן (ביאור הלכה שם ד”ה חייב, וכתב, שמכל מקום נכון להיזהר בזה לכתחילה. וראה: ערוך השלחן או”ח שם סט”ו; אשל אברהם [בוטשאטש] או”ח שם).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *