האם מברכים שבת ברכות כשאכלו רק מזונות

רבני בית ההוראה
י"ח שבט ה'תשע"ה

האם מותר לברך שבע ברכות (לא בסעודת החתונה) כשאוכלים רק מזונות? (ולא סעודה עם פת ונטילת ידיים).

תשובה:

שלום רב,

אם כולם אוכלים רק מזונות, אין מברכים שבע ברכות. ויש אומרים שדי בשלשה שיאכלו פת וביניהם החתן והכלה והשאר די שיאכלו מזונות. אולם יש חולקים שרק אם שבעה אנשים אולכים פת ניתן לברך ברכת שבע ברכות.

מקורות:

ראה בשו”ת מנחת פתים אבה”ע סי’ סב סעי’ ה’ שדי בשלשה אנשים, וכן כתב מהר”א אלפנדרי בשו”ת הסבא קדישא ח”א סי’ כח. וראה פתחי תשובה שם ס”ק ד’ שכתב שרק אם שבעה אנשים אכלו פת והשאר מזונות יכולים לברך ברכת שבע ברכות. אולם לגבי המברך, למעשה נוהגים ומכבדים גם מי שלא נטל ידיו ואכל פת. וראיתי בקובץ כרם שלמה שהביאו מעשה בשם הגרש”ז אויערבאך: “שפעם אחת היסב בסעודת שבע ברכות עם הגאב”ד טשעבין זצ”ל ולא טעמו שניהם אלא מיני מזונות בלבד וכשכיבדום בברכות אמר לו הגאון זצ”ל אני שהנני תלמידו של הג”ר מאיר אריק זצ”ל שראיתיו נמנע מלברך הנני נוהג כן אחריו אבל אתם שפיר יכולים לברך”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *