האם מותר להתחפש לאמא שלי

רבני בית ההוראה
י"ד שבט ה'תשע"ה

שלום הרב,
האם מותר לי להתחפש בפורים הקרוב לאמא שלי עם הסכמתה כמובן כדי לצחוק עם האחיינים הקטנים שלי או שיש בזה עבירה משום כבד את אביך ואת אמך?

תשובה:

שלום רב,

אתה בהחלט יכול להתחפש לאמא שלך, אין בזה בזיון, זה רק לשעשוע וכך היא רואה את זה. וכידוע, שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול. לגבי איסור לא ילבש נהגו להקל בזה ביום הפורים עצמו, כיון שאין הכוונה ללבישה ממש אלא להיתול, אף שהמחמיר תבוא עליו הברכה. ראה שו”ע או”ח סי’ תרצו סעיף ח, ומשנ”ב סק”ל.

תגובה אחת

    יניב מלכה:

    מה שכתבתם לגבי לא ילבש שזה מותר בפורים ורק המחמיר תבוא עליו ברכה. הן אמת שהרמא התיר את זה, אך רבים מגודלי הפוסקים אסרו את זה וכמו שכתב הרמבם בתשובה וכן בספר היראים , וכתב הבח שאילו הרמא היה רואה את היראים שאוסר היה חוזר בו, ולמעשה רבים מהאחרונים אסרו את זה וכמש החידא והאריך בזה בשות יחוה דעת חלק ה סימן נ .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *