התנתקות מהסקה מרכזית

דיין בבית הדין נתיבות חיים
26 Tevet 5775

ההסקה שלנו היא רק להסקה בחורף ולא בכלל למים חמים זה רק לחימום, כל השנה היא מושבתת, ואני ועוד שכנים התנתקו לגמרי מהחיבור לזה (עשינו לנו חימום פרטי) האם אנחנו צרכים לשלם רק עבור נקיון וכו’ וחשמל, או גם משהו עבור ההסקה שאין לנו שום שימוש בזה.

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

יש לשלם תשלום חלקי, כפי ששאר השכנים משלמים בניכוי מה שאתם חוסכים בסולר בגלל שהתנתקתם. זה יוצא כ-40%, יש לבדוק באמצעות מומחה או להתפשר.

מקורות:

עיין עלון המשפט גליון 42 עמוד 6 תשובה ו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *