שאלות בענייני שבע ברכות

רבני בית ההוראה
ט"ז טבת ה'תשע"ה

שלום כבוד הרבנים.
זוג שמתחתן ביום חמישי בערב והולכים לגור בבית של ההורים של החתן.
1.עד איזה יום צריכים לעשות שבע ברכות?
2.האם זה צריך להעשות כל יום בערב?
3.איזה ברכות מברכים במקרה כזה שאין לבני הזוג דירה משלהם? (למנהג הספרדים שמברכים רק 2 ברכות)
4.האם צריך מניין בשביל לברך את הברכות וצריך שכולם יאכלו לחם דהיינו שיתחייבו בברכת המזון?
5.כידוע צריך 2 פנים חדשות שלא היו בחתונה,אז מה הדין בשבת שהיא נקראת כפנים חדשות? גם בקידוש של שישי בערב מברכים שבע ברכות?
6.חתן המתענה ביום חופתו צריך לקבל את התענית במנחה של יום לפני? והאם הוא אומר בתפילות של יום החופה עננו כשהוא מעונה?

תשובה:

שלום רב,

1. אין חובה לערוך שבע ברכות בכל יום, אם עושים סעודה עם החתן והכלה, ולדעת הספרדים בביתם מברכים שבע ברכות. דינים אלו תקפים עד יום רביעי בשבוע הבא.

2. כנ”ל אין חובה כלל.

3. ברכת אשר ברא ששון ושמחה מברכים בכל מקרה שהחתן והכלה סועדים בסעודה. ואפילו אם אין שם עשרה.

4. חייבים מנין לשבע ברכות. אם שבעה אנשים אכלו פת די שהשאר יאכלו מזונות. (ראה בשו”ת יביע אומר אבה”ע ח”ג סי’ יא אות ו’).

5. אכן מעיקר הדין צריך לפנים חדשות שנים. כך נראה בגמ’ (כתובות ז,ב) וכך פסק בשו”ת יביע אומר שם אות ה’ למעשה. אולם יש נוהגים לברכך גם כשיש רק פנים חדשות אחד. ובשבת בכל מקרה אין צורך בפנים חדשות בסעודה ראשונה ושניה, אולם בסעודה שלישית צריך פנים חדשות. (ראה שו”ע אבה”ע סי’ סב סעי’ ח’).

6. אין צורך שחתן יקבל על עצמו תענית. (ראה משנה ברורה סי’ תקסב ס”ק יא). ואכן הוא אומר עננו לפני החופה כמבואר שם ברמ”א.

שיהיה במזל טוב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *