העלאת מחיר דירה לאחר סיכום בע”פ בין הצדדים

רבני בית ההוראה
ט"ז כסלו ה'תשע"ה

האם מותר לאחר הסכמה כללית בין קונה ומוכר על מחיר דירה. לבקש סכום כסף נוסף מכיוון שנודע שהמחיר של הדירה שנקבע היה זול מאוד ביחס לשוק. האם יש פה משום מי שפרע? ההסכמה היתה בעל פה ולא חתומה.והמוכר לא היה מודע למחירון האמיתי.

תשובה:

שלום רב,

הנושא אין “מי שפרע” שכן לא הועבר כל כסף. ולא נקבע כל קנין כלשהו שאתה רוצה להפר או לשנות. אלא הנושא הוא “מחוסר אמנה” שחז”ל אמרו אין רוח חכמים נוחה הימנו.

אולם הרמ”א הביא בסוף סי’ ד’ ב’ דעות האם יש מחוסר אמנה “בתרי תרעי” כלומר כשיש שני מחירים, המקרה האמור שנודע לך שהמחיר הוא זול מאד ביחס לשוק בודאי שהוא נחשב לתרי תרעי.

בנוסף יש סברא שראיתי פעם בשם הגר”י בלוי זצ”ל, כי ברור שמחוסר אמנה שייך רק במקרה שהכל כבר סוכם ואין דבר שיכול להפר את הסיכום, לדוגמא, סוכם על המחיר, על זמן הפינוי, על זמני התשלום, וכו’. אבל אם עדיין לא סוכם על כל הדברים האמורים. זאת אומרת שעדיין לא נחלט הסיכום, ואין בזה מחוסר אמנה, אפילו אם היום בודאי הרוכש הפוטנציאלי יסכים לכל תנאי שתאמר לו.

לכן נראה שאם אכן עדיין לא סוכם על הכל, אתה יכול העלות את המחיר, ואין בזה משום מחוסר אמנה.

תגובה אחת

    דיין בבית הדין נתיבות חיים:

    יש להוסיף מה שכתב בשו”ת אמרי יושר ח”א סי’ קמט אות ג שאם יש איסור אונאה, אף בקרקע, אין מי שפרע, וכדין מקח שיש בו איסור ריבית, שלא תקנו מי שפרע במקח הנעשה באיסור (שו”ע חו”מ סי’ רט סעיף ו ועיין בש”ך סי’ רד סק”ב ואכמ”ל).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *