הכנת תה בשבת – חשש בישול, חשש בורר

רבני בית ההוראה
כ"ז חשון ה'תשע"ה

שלום כבוד הרב,
שמעתי שיש בעיה בשבת להשתמש בתיון באופנים מסוימים, כגון שמעלה ומוריד או מערבב עם כפית וגורם להוציא את התה מהשקית, ויש בזה בעיות כי השקית מחשיבים אותה לכלי ברירה כמסננת. האם זה נכון? במה יש להיזהר?
תודה

תשובה:

עצם הכנת תה בשבת משקית תה אינה מוסכמת בין הפוסקים, לכל הדעות אין להתיר לעשות זאת בכלי שני, ולענין כלי שלישי [שאתה ממלא מים בכוס מהמיחם ומערה לכלי אחר ורק אחר כך נותן בו את השקית תה] נחלקו הדעות: דעת הערוך השולחן סימן שי”ח סעיף כ”ח שאסור מכיון שעינינו רואות שהיא קלה להתבשל, ומתבשלת אפילו בכלי שלישי, ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פ”א סעיף נ”ז שכתב שאסור להכין שקית תה בכלי שלישי, אמנם דעת האגרות משה ח”ד סימן ע”ד ס”ק ט”ו להקל בכלי שלישי, וכן דעת הגר”י יוסף זצ”ל.

המנהג היותר מהודר להכין תמצית תה לפני שבת. לוקחים כמה שקיות תה מערים עליהם מים רותחים ולאחר שנותנים את טעמם היטב בתה מוציאים ויש לנו תמצית מרוכזת של תה שניתן לערבה בשבת במים חמים. [קודם מים אחר כך תמצית].

לעצם שאלתך, כתב בשו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ צט, שיש להוציא את הקית מהר או על ידי כפית ולא להמתין שיטופו ממנה הטיפות שבתוכה, כיון שהיא עין מסננת והדבר אסור משום דין בורר.

שבת שלום

2 תגובות

    יניב:

    יש לציין שלגבי הוצאת שקית התה מהתה על אף שהמנחת יצחק הסתפק בזה וחשש לבורר. מרן הגר״ע יוסף זצ״ל (חזון עובדיה ד עמוד שעח בדיני מבשל) התיר את זה וכתב שאין לחשוש לבורר שהרי אינו מתכוין לכך והטיפות יורדות מאליהן. וכ״כ להתיר בשמירת שבת כהלכתה פרק ג הערה קמא.

    רבני בית ההוראה:

    אינני יודע אם מדובר במחלוקת משמעותית, שכן גם לדעתם אם הוא מעוניין בטיפות מסתבר שהדבר אסור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *