מה המקור למנהג שקוראים שמות ע”ש האבות

רבני בית ההוראה
י' חשון ה'תשע"ה

שלום וברכה.
רציתי לשאול מה המקור ואם יש כזה לקריאת שם לילד על שם אבא/סבא/אמא/סבתא וכן הלאה. בכל התורה כולה לא מצאתי שהאבות וגם לא משה רבנו וכן הלאה קראו לילדים על שמות הוריהם/סביהם וכו’. אולי בנביאים אבל אם זכרוני אינו מטעיני גם שם לא מצאתי.
המקום היחיד שיש “שני שמות אותו הדבר” זה עם למך בפרשת בראשית וגם שם זה לא בן ואב וגם לא בן וסבא אלא 7 דורות אחרית.
בנוסף מה המקור לקריאת שני שמות לילדים. גם בתורה לא מצוי שקרוי שני שמות לילדים.
בברכה
דניאל

תשובה:

שלום רב,

אצטט לך קטע מספר דורש ציון (הרב בן ציון מוצפי שליט”א) עמוד שכא:

“מנהג ישראל קדושים לקרוא הבן הנולד להם על שם אבותיהם ועלינו למצוא מקור לזה בפסוקים ובמדרשים כי מנהג ישראל תורה היא. ומצאתי בס”ד מקור בפסוק דברי הימים ב נ אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים ופרש”י וז”ל חור היה בן לכלב והוליד בן ויקרא שמו כלב ע”כ. וכ”כ שם הרד”ק ומצודת דוד ועוד ובמדרש (ב”ר לז ג) רבי יוסי אומר אנו שאין אנו מכירים את יחוסינו אנו מוציאים לשם אבותינו רשב”ג אומר אנו שאין אנו משתמשים ברוה”ק אנו משתמשים לשם אבותינו ע”כ הרי לך בפירוש שיש מצוה בקריאת שם הילד ע”ש זקיניו וכ”כ האגודה (שבת יז) וז”ל לא יקרא בנו ע”ש רשע וכו’ ולכן נהגו לקרות אדם ע”ש זקינו הלל הזקן בנו רבן שמעון בנו רבן גמליאל הזקן בנו רשב”ג בנו רבן גמליאל דיבנה בנו רשב”ג בנו רבי יהודה הנשיא בניו רבן גמליאל ורבי שמעון רבי יהודה נשיאה בנו של רבן גמליאל הלל הנשיא בנו של רבי יהודה נשיאה ע”כ וכן מצינו כמה תנאים ואמוראים שקראו לבניהם ע”ש אבותיהם”.

וראה עוד מה שהביא שם, וכן בשו”ת יביע אומר (יו”ד ח”ה סי’ כא אות ב’).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים