ציפוי קיר חיצוני בבית משותף שמתפורר וגורם נזק

דיין בבית הדין נתיבות חיים
11 Tishrei 5775

שלום רב.
לפני כשנה עברנו להתגורר בבנין דירות משותף. בקומה שלישית ואחרונה.
בחורף האחרון עם בוא הגשמים סבלנו מרטיבויות בקירות וממים שחדרו לחשמל והקפיצו את החשמל בכל הדירה.
התברר כי הקיר המצפה את הבנין (בן כ45 שנה) מתפורר כולו ודבר זה גרם לנזילות ורטיבויות.
רצינו לשאול מי אמור לשלם את הנזק בתיקון הקיר המחפה את הבניין?
היות וזה בניין דירות משותף, והגג שייך כיום לכולם?

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

וועד הבית חייב לתקן את הקירות החיצוניים, כלומר – כל דיירי הבית המשותף.

מקורות:

המנהג היום על פי התקנון המצוי שוועד הבית חייב לתקן כל קלקול ברכוש המשותף אשר יכול לגרום לנזק לאחת הדירות. קירות חיצוניים הן רכוש משותף לפי חוק המקרקעין סעיף 52. ועיין עוד בשו”ת מנחת יצחק ח”ז סי’ קכו.

בנוסף לכך, גם אם התפוררות הציפוי היה ענין של יופי בלבד, ניתן לדרוש מוועד הבית לתקן אותו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *