האם מותר לקרוא סליחות בבית

רבני בית ההוראה
כ"ג אב ה'תשע"ד

שאלה:

האם מותר לקרוא סליחות בבית
תשובה:
מי שאין לו אפשרות ללכת לבית כנסת ולומר סליחות במנין. יכול לומר סליחות בביתו בלי מנין אולם אין לומר י”ג מידות, אולם יש לומר רק במנין.
מקורות:
ראה ברמ”א סי’ תקסה סעי’ ה’ בשם האור זרוע שאין לומר סליחות ביחיד. אולם במשנה ברורה שם (ס”ק יג) הביא מכל האחרונים שתמהו עליו שרק י”ג מידות אין לומר ביחידות. אבל סליחות ודאי ניתן לומר שאין זה אלא תחנונים. וכן כתבו בברכי יוסף (סי’ קלא סעי’ יא), ובשיירי כנסת הגדולה סי’ תקסה בהגב”י בסוף הסימן), כף החיים שם אות לא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *