הנוסח שאומרים בלוויה ‘לך בשלום’

רבני בית ההוראה
י"ח אב ה'תשע"ד

(תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סד עמוד א) צריך לומר לך לשלום ותחזור בשלום?
ואם אומרים לך לשלום ותחזור לשלום זה לא טוב?

שמעתי רב מפורסם שעונה על כך ויצאתי מבולבל כי אני יודע שאומרים הכל ב “ל”. לא כך הדבר?

תשובה:

שלום רב,

אכן בגמרא שם כתוב: “הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום”. ובחידושי אגדות המהרש”א שם הסביר מדוע, כי יש הבדל בין אמירה כזו לאדם חי לבין אדם מת, אדם חי כוונתו לומר לו לך לשלום כלומר, לך למקום פלוני, ושיהיה לך שלום באותו מקום ותצליח בו. אולם מת שהולך לקברו אין לו כל חפץ לעשות כדי שיהיה לזה משמעות כשהוא אומר לו לך לשלום. לכן אומרים לך בשלום, כלומר הדרך לבית אבותיך – לקבר, יהיה בשלום – כלומר, עצם הדרך עצמו.

2 תגובות

    עוז:

    אבל לא עניתם לי. אני שאלתי על החיים. צריך לומר לך לשלום ותחזור בשלום?
    ואם אומרים לך לשלום ותחזור לשלום זה לא טוב?

    רבני בית ההוראה:

    אתה לא ציינתת חיים או מתים. אלא ציינת את הגמרא לעיל. גמרא זו מדברת על הנפטרים. אם אתה שואל על החיים, צריכים לומר לך לשלום ותחזור לשלום, כפי שעולה מדברי הגמרא והמהרש”א שם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *