האם אישה צריכה לצום בי”ז בתמוז?

רבני בית ההוראה
ט"ז תמוז ה'תשע"ד

מאז נישואי לא צמתי בצומות חוץ מתשעה באב.
לראשונה מזה כ-10 שנים אני שולת אם עלי לצום בי”ז תמוז השנה?
משום שאיני בשום מצב מיוחד.

תשובה:

שלום רב,

באופן עקרוני, ודאי אישה חייבת לצום גם את כל ארבעת הצומות, כולל צום י”ז בתמוז. אלא אם כן היא בהיריון או מניקה כמבואר בסי’ תרנ.

אמנם בהליכות שלמה (פרק יג הערה 16) הובא מהגרש”ז אויערבך זצ”ל “ולענין נשים היה דרכו של רבנו [-הגרש”ז] להשיב לשואלים שהמנהג במקומותינו היה שהנשים אינן מתענות כלל ואף הנערות מלבד תשעה באב ויום הכפורים אבל לאנשים אין להקל כלל בד’ תעניות ותענית אסתר יותר מהמבואר בפוסקים”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *