שבועה במעמד החופה

רבני בית ההוראה
כ"ז סיון ה'תשע"ד

בס”ד

לכבוד הרבנים,
הנני ספרדי. התחתנתי בחסדי ה’ עלי לפני כשנה. הרב מסדר הקידושין הינו ספרדי, תלמיד חכם, בקי ומעיין בהלכה. בכל זאת לא ביקש ממני תקיעת כף. שאלתי מדוע, ואמר שיש סיבות הלכתיות לכך.
אודה אם הרב יוכל להאיר את עיני האם עשה נכון ומה הסיבות לכך (כיון שראיתי בילקו”י שכן צריך לבצע תקיעת כף לספרדים) ?

תשובה:

שלום רב,

אכן הרבה ספרדים נוהגים כדעת מרן הגר”ע יוסף זצ”ל, שכך כתב בשו”ת יביע אומר (אבה”ע ח”ז סי’ ב’) “וכבר הוזכר מנהג א”י להשביע את החתן שלא ישא אשה אחרת עליה בשו”ת תעלומות לב ח”ב חאה”ע סימן ה דף כ ע”א וכתב שכן המנהג בארץ הקודש ובערי תוגרמא וע”ע בשו”ת ויקרא אברהם חאה”ע ר”ס א ע”ש ובשו”ת הון יוסף למהר”י זאמירו ס”ס א כתב ומנהג פעה”ק ירושלים ת”ו שכותבים בכתובה ונשבע שלא ישא ולא יקדש ולא ישדך אשה אחרת עליה אלא אם כן שהתה עמו עשר שנים ולא ילדה זרע של קיימא ועדותי זו נאמנה שראיתי כתובה אחת כתובה בעט סופר מומחה ופקיע וחתומים עליה מרן הגאון מהרי”ט אלגאזי והגאון מהר”מ סורנאגה ז”ל וכתוב בה כאמור ונמשך מנהג זה ע”פ מ”ש מרן בשו”ע אבה”ע סוף סימן א טוב לעשות תקנה בחרמות ונידויים על מי שישא אשה על אשתו.

אולם רבים פיקפקו בשבועה זו, משום החשש שמא יעבור על שבועתו. כמו כן, יש חשש שלא יעמוד לגמרי בכל חיובי הכתובה, ונמצא שהוא עובר על שבועתו. לכן יש הרבה מסדרי קידושין, גם מקרב הספרדים שנזהרים שלא לעשות שבועה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *