תיקון ליל שבועות לנשים

רבני בית ההוראה
כ"ה אייר ה'תשע"ד

בס”ד
האם ראוי לנשים ללמוד ולהיות ערות בתיקון ליל שבועות?

תשובה:

שלום רב,

כתב הבן איש חי בשו”ת רב פעלים ח”א בסוד ישרים סי’ ט ובס’ עוד יוסף חי פר’ וישלח דף טז ב כתב “הנה המנהג פה בביתינו שהנשים אין אומרות הלימוד של ליל חג השבועות והם ישנות אבל בליל הושענא רבה הן נעורות ולומדות משנה תורה ותהלים והתפלות של כורתי ברית וכו’ ונ”ל בס”ד הלימוד של ליל חג שבועות לא יאות אלא לזכרים חדא משום שהם התחילו בתיקון בתחילתו בסמירת העומר והנשים לא נתערבו בתיקון זה של הספירה והשנית כי הלומדים הלימוד הקדוש הזה של ליל חג השבועות נחשבין ונקראין שושבינין דמטרוניתא ואין ראוי להשתמש במעלה זו אלא רק הזכרים וכו’ ברם הלימוד של ליל הו”ר שאני שהוא תיקון החותם שיש בו תועלת לאיש ואשה השבים בתשובה דלכן תיקנו בו סליחות ותפלות ונקרא כיפור קטן ולכך גם האשה ראוי שתתערב בלימוד וכמו דגברי בעו חיי כך נשי בעו חיי”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *