הבטיח לתקן את רכבו במוסך יקרן

דיין בבית הדין נתיבות חיים
25 Iyyar 5774

שלום רב לכבוד הרה”ג שליט”א

יש לי חבר מוסכניק [מנהל עבודה] ואמרתי לו שאני יעשה טיפול לרכב במוסך ואפילו הלכתי פעם עם הרכב לשם, אבל נראה לי שהמחיר שם יחסית יקר, האם מותר לי ללכת למוסך אחר יותר זול? בקיצור מבחינה הלכתית והשקפתית עד כמה האדם חייב לעמוד בדיבורו?
בברכה,

תשובה:

שלום רב,

אדם חייב לעמוד בדיבורו. אבל, כפי שהבנתי לא הבטחת לו לתקן תמיד רק אצלו. אם כן, הנך רשאי לתקן אצלו תיקון קל באופן חד פעמי ובדרך כלל לתקן אצל מוסך אחר יותר זול.

כל זה, אם יש לו מחירים המקובלים בשוק, אלא שהוא יקרן קצת. אבל אם יש לו מחירים יקרים מהמחירים המקובלים, אין איסור לחזור מדיבורו.

מקורות:

לעניין לחזור מדיבורו כאשר מוצאים יותר זול עיין כאן.

בשו”ת אמרי יושר ח”א סי’ קמט אות ג כתב שאם יש איסור אונאה, אף בקרקע, אין מי שפרע, וכדין מקח שיש בו איסור ריבית, שלא תקנו מי שפרע במקח הנעשה באיסור (שו”ע חו”מ סי’ רט סעיף ו ועיין בש”ך סי’ רד סק”ב ואכמ”ל), ולפי זה נראה שכל שכן שאין איסור מחוסר אמנה ואפילו למחמירים בתרי תרעי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *