לגנוב מהממשלה בגלל טענה שיש הפליה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ד אייר ה'תשע"ד

שלו’ כבוד הרבנים הח’ שיחיו
יש שמורים היתר לעצמם לגזול את הממשלה [בחו”ל] ולהוציא מהם ממון בכל מיני דרכים [הסלולות לנו מאבותינו…] על סמך דברי החת”ס הק’ בפרק ויצא שיעקב ע”ה רימה את לבן וגזלו כיון שלבן התנהג עמו שלא כדת וה”נ הממשלה לוקח מסים מכל התושבים בשווה וליהודים הם לא נותנים בתי ספר וכו’ כמו להבדיל לגויים – ורציתי לדעת אם יש ממש בדבריהם או האם יש “היתר” אחר יותר מרווח

ייש”כ

תשובה:

שלום רב,

נראה לי שמדובר בטענות סרק שאין בהן ממש. הממשלה נותנת רשות לכל אדם לשלוח את ילדיו למוסדות הממשלתיים בחינם, אלא שהדתיים נמנעים מכך.

הרמ”א בחו”מ סי’ שסט סעיף ו מביא בשם המהרי”ק שורש קצד שאף אם המלך מפלה לרעה את היהודים מהגויים ומחייב אותם במסים יותר גבוהים, אמרינן ‘דינא דמלכותא דינא’ ומוכיח כן מהגמ’. כל שכן, כאשר הממשלה נותנת זכויות שוות לגויים ויהודים אלא שהיא נמנעת מלספק ליהודים לפי צרכיהם הייחודיים ש’דינא דמלכותא דינא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *