סידור גבות בחול המועד

רבני בית ההוראה
י"ח ניסן ה'תשע"ד

שלום רב.
יש לי לפעמים שיער בין הגבות ואני נורא מתבייש בזה.
השאלה שלי אם מותר לי בזמן ספירת העומר להוריד את השיער שנוצר? מכיוון שאני עושה זאת עקב שאני נורא מתבייש בזה ולא בגלל היופי.

תשובה:

מותר להסיר את שיער הגבות בחול המועד.

מקורות:

ראה בביאור הלכה סי’ תצג “ומ”מ אותן המותרים הסתפר בחול המועד כבסימן תקלא י”ל דגם בספירה שרי, דלא עדיף מחול המועד”. וראה בסי’ תקל”א בשער הציון ס”ק טו שכתב שלא אסרו אלא שיער הראש ולא שיער של שאר הגוף. [וגם משום לא ילבש אין בעיה אם אתה מתבייש בריבוי השערות שם – עפ”י המרדכי בשבת רמז שכז].

4 תגובות

  טוב':

  יט) בכלל איסור תספורת נכלל כל השער שבגוף ואף שער שבבית הסתרים, אולם שער השפם אם מעכבו באכילתו מותר לגלח29. ומותר לאשה להעביר שער גבותיה וכדו’30.

  הרב מאיר יצחק וינד:

  שים לב, שבציטוט שהבאת מדברינו לא מדובר על אשה. בנשים יש קולא מיוחדת משום שהשער שבגוף הוא גנאי לה, ואף באבלות על אב ואם הקילו בדינה יותר מבאיש ומתירים לה באופנים מסוימים להסתפר מיד לאחר השבעה. וראה אור לציון ח”ג סי’ יז שהתיר לאשה תספורת בימי הספירה לגמרי.

  אני:

  בס”ד

  האם מותר לכתחילה לבחורה אשכנזיה , להסיר שיער שפם וכן שיער הגבות וכן לגלח שיער בידיה ורגליה כשיש לה בושה לצאת מהבית בימי חול המועד ?

  רבני בית ההוראה:

  במציאות כזו כן, אבל לדעתי אני בטוח שמדובר בסתם לחץ מיותר הרי ודאי הדבר נעשה לפני החג…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *