האם בתחילת ההריון מותר להפיל?

רבני בית הוראה
כ"ד אדר ב' ה'תשע"ד

בס”ד

שלום…
רציתי לדעת מאיזה חודש כבר אסור לאשה להפיל עובר

תשובה:

שלום רב,

אסור לאשה להפיל עובר מהחודש הראשון. אכן במצבים מסויימים יש חילוק בין ה40 יום הראשונים (מיום קליטת ההיריון), לבין שאר חודשי ההריון. אבל סתם ודאי שאסור לה להפיל מראשית ההריון.

מקורות:

ראה שו”ת חות יאיר סי’ לא שנשאל על אשה שהרתה לאדם זר, כלומר, הילד העתיד להוולד דינו ממזר. ולכן רצתה להפיל, והיו שרצו להתיר לה להפיל לפני ארבעים יום. והחות יאיר שם דוחה טיעון זה בשתי ידים, ומכנה את הסברא כ”סברת כרס” כלומר, סברא ללא כל בסיס הלכתי. אמנם בשו”ת בית שלמה (חו”מ סי’ קלב) כתב שיש משמעות מסויימת לעובר לפני ארבעים יום. וראה בשו”ת ציץ אליעזר (ח”ט סי’ נא) שכתב שקודם ארבעים יום ניתן להפיל במקרה שעובר העתיד להוולד יהיה בעל מום, וגם על זה ידוע כי הגרי”ש אלישיב שליט”א התנגד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *