משלוח מנות בשנת אבל

רבני בית ההוראה
ב' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום
מה הדין לגבי משלוח מנות בשנת אבל?
לקבל/לתת?

תודה

תשובה:

שלום רב,

אבל חייב בשלוח מנות. אולם אסור לו לקבל משלוח מנות.

מקורות:

שו”ע או”ח סי’ תרצו סעי’ ו’. וראה שם במשנה ברורה ס”ק יח שכתב בשם האחרונים שגם כשאבל שולח משלוח מנות שלא ישלח “דבר של שמחה”. ואם המקבל הוא עני. מותר לשלוח לו גם בשנת האבלות אם המשלוח כולל רק דברי מאכל (כלומר, לא דברים של שמחה) בתור צדקה.

נקודה מעניינת מצאנו בשו”ת כתב סופר (או”ח סי’ קמא) כי אם נתנו לאבל משלוח מנות למרות שכאמור, אין לתת לו, אינו צריך להחזיר. בגלל שהטעם שאין לתת משלוח מנות לאבל הוא מפני שזה נחשב לשאילת שלום שאסור באבל. אולם לאחר שכבר נתנו לו הרי שאלו בשלמו כבר, ולכן אינו צריך להחזיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *