משלוח מנות בקפה

רבני בית ההוראה
כ"ה אדר א' ה'תשע"ד

ברצוני לשלוח משלוחי מנות לכל השכנים והמכרים אותו דבר : קופסא קפה נמס ובקוקון יין, האם זה בסדר?

תשובה:

שלום רב.

נידון רחב הוא בספרי הפוסקים אם ניתן לצאת ידי חובת משלוח מנות באבקת קפה, וכיון שאין בכך הכרעה ברורה, עדיף לתת מאכל נוסף המוכן לגמרי לאכילה.

מקורות:

אחד הכללים במשלוח מנות, שלא ניתן לצאת ידי חובת מצוה זו אלא בדברים המוכנים לאכילה מיד, ולא בבשר חי הצריך בישול [ראה ביצה יד ע”ב, ומגן אברהם סי’ תרצה ס”ק יא]. על פי זה נראה לכאורה, שהואיל והקפה אינו מיועד לאכילה כפי שהוא אלא על ידי עירובו במים חמים, אין יוצאים בו ידי חובת המצוה. אולם, בגמרא במגילה ז ע”ב הובא, שאחד האמוראים שלח לחברו “מלא טסקא זנגבילא ופלפלא רטיבתא”, אף על פי שתבלינים אלו לא נאכלים כמות שהם. וברש”ש שם עמד על הקושיא ופירש שלא היה משלוח זה מיועד לצאת בו ידי חובת המצוה, ולעומתו מדברי ההלכות קטנות ח”ב סי’ קסג הבינו הפוסקים, שדוקא לגבי בשר הטעון בישול רב נאמר הכלל הנ”ל ולא לגבי קפה שניתן להתקינו לשתייה מיד. בשו”ת דובב מישרים ח”א סי’ צב כתב, שהמדובר הוא בתבלינים הנאכלים כפי שהם, ומשום כך הדגישה הגמרא שמדובר היה בפלפלין לחים ולא יבשים, אולם, תבלינים שאינם נאכלים כפי שהם אכן לא ניתן לקיים בהם חובה זו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *