הבטיח למתווך למכור במחיר מסוים ורוצה להעלות את המחיר

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ח' אדר א' ה'תשע"ד

מתווך דיבר איתי ארוכות וקצרות על מכירת אחת מהדירות שלי לקונה מסויים, והוא סיכם איתי שמבחינתי אני מסכים על מכירת הדירה במליון ושמנה מאות וחמישים אלף,
הוא העלה זאת על הכתב בנוכחותי, והוא אף הגיש לי לחתום על כך, אבל אני אמרתי שאין צורך בכך, וכי הבטחה שלי יותר מחתימה היא.
לאחמ”כ אמר המתווך שיתחיל לעבוד על הקונה שיסכים אף הוא לסכום הזה.

כעת לאחר כמה ימים, אני רוצה על כך מליון ותשע מאות אלף, והמתווך אומר שאני נכנס לגדר של ‘מחוסר אמנה’, [שנאמרו על כך דברים חמורים],
למרות שכשסכמנו עדיין לא הסכים הקונה על סכום הנ”ל, ויתכן שלא יסכים לסכום שהסכמנו בשעתו.

יודגש, כי אני לא רוצה לחזור בי עקב מידע חדש שנודע לי – שהדירה שווה יותר וכדו’, אלא סתם כי אני חושב כעת שאפשר לקבל עליה יותר.

אודה לכם על תשובתכם.

תשובה:

שלום רב,

אין איסור ‘מחוסר אמנה’ כאשר הקונה עדיין לא הסכים למחיר הראשון, אבל ירא שמים אינו חוזר בו אפילו לא במקרה זה.

אם הנך חוזר בך וכתוצאה מכך לא יוכל המתווך להשיג קונה, תהיה מחויב לפצות אותו על מה שעבד כאשר הוא היה משוכנע שהמחיר הוא 1,850,000, משום שיצא שיוצא שהוא עבד חינם על סמך דיבורך.

מקורות:

סיכום בדיבור המחייב באיסור ‘מחוסר אמנה’ צריך להיות הדדי. אבל אם הקונה אינו מחויב, גם המוכר אינו מחויב. ומכל מקום לירא שמים אסור לחזור, שהרי לא גרע ממחשבה, וכמעשה דרב ספרא שהובא בב”ב דף פח ע”א, עיין ברשב”ם שם. דין ירא שמים מובא בשו”ע הרב הלכות מכירה סעיף א ובקיצור שו”ע סי’ סב סעיף טז.

לעניין מתוך שעבד חינם בהטעיית המוכר עיין כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *