עירוב חצרות במלון / הדלקת נרות במלון

רבני בית ההוראה
י"ז שבט ה'תשע"ד

שלום רציתי לברר לגביי שהייה בבית מלון בשבת לגבי ערוב האם מותר להוציא דברים מהחדר ללובי וכן לחדר אוכל האם כייון שכולם אוכלים בחדר אחד אז כל המלון למעט החדר אוכל נחשב כחצר אחת של כולם ומותר לטלטל שם וכן עוד שאלה היכן להדליק נר שבת

תשובה:

שלום רב.

לענין אורחים השוהים בבית מלון, בדרך כלל הם נחשבים כאנשים נפרדים האוסרים את הטילטול זה על זה ויש לעשות עירובי חצרות לפני שבת, ובפרט כאשר יש ביניהם גוי. הדרך לבצע עירוב חצרו כאשר מתארח איתם גוי, הוא לשכור את רשות הגוי מבעל המלון בערב שבת [דבר זה מועיל כיון שבאופן כללי יש זכות לבעלי המלון להעבירו מחדר לחדר, או להחזיק בחדרו חפצים מסויימים לפי המנהג].

לענין הדלקת נרות יש חילוק לכאורה בין אשכנזים לספרדים: אשה אשכנזיה תדליק בחדר האוכל וספרדיה ראוי שתדליק בחדר.

מקורות:

ראה ס’ ארחות שבת פרק כח בהערה קמט, שאף על פי שהם סועדים בחדר אוכל אחד ומשותפים בפת הם נחשבים כדיורים חלוקים כיון שעיקר דעתם על חדרם, והאכילה בחדר האוכל אינה אלא עראי, שהרי אינם סועדים יחד וכלל אינם מכירים אלו את אלו. כמו כן, אם יש ביניהם גוי הוא גורם איסור לכולם כיון שלא שייך שיתוף איתו.

לענין מקום הדלקת הנרות, מעיקר הדין מקום ההדלקה הראוי לכתחילה הוא במקום הסעודה, אולם, נחלקו הפוסקים כאשר כבר יש מי שמדליק שם אם יש לברך על תוספת אורה לבד, ומנהג הספרדים להחמיר בזה, לכן קבענו שאשה ספרדיה תדליק בחדר. הרחבה על כך ראה כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *