האם יש בעיה של בישולי עכו”ם בסלמון מעושן?

הרב אברהם צבי הכהן
10 Sh'vat 5774

בנוגע לסלמון מעושן האם נכונה השמועה שמותר לקנות את זה אצל הגויים [בחו”ל] או שיש בזה משום בישול [כבוש כמבושל וכדו’].

[ואבקש מכת”ר הרב המשיב לפרט וכן אם יש לזה מראי מקומות וכו’ נא להודיע כדי שאוכל ללמוד את העניין וכו’ ואיני מבקש להטריח על כת”ר רק תורה היא וללמוד אני צריך].

בתודה מראש.

תשובה:

שלום רב,

מפורש בשו”ע יו”ד סי’ קי”ג סעי’ י”ג, ועי’ שם בדרכי תשובה (ס”ק פ”א בשם שבות יעקב), שמותר לקנות לכתחילה מגויים.

 

2 Comments

  בס״ד
  בהמשך לשאלה הנ״ל. בעוונותי קניתי בטעות סלמון מעושן ללא הכשר ראוי. ( ההכשר שהיה על האריזה אינו מגורם מוסמך. כנראה קונסרבטיבי) . אכלתי חתיכה ואז ברוך השם שמתי לב שקניתי הכשר לא טוב. אך הנני מסופק שכן סלמון הוא דג עם צבע מסויים וכן כתוב על האריזה שזהו דג סלמון, ועוד יש להוסיף כמו שכתב הרב שאין איסור בישול גויים בכבישה. איזה עוד צד יש לאסור?( יש לציין שאני גר בארה״ב) והאם מותר לקנות לכתחילה סלמון מעושן ללא הכשר?
  אם הדבר אסור האם עליי לעשות תשובה?
  תודה רבה לרב שליט״א

  רבני בית ההוראה:

  במציאות של היום לא הייתי קונה דברי מאכל שיש בהם התערבות יד אדם ללא הכשר טוב. יש היו0ם הרבה שיטות של קידום ההכנה של המאכל הנעשות על ידי שימוש בכל מיני תכשירים וכו’, זה לא כמו השיטות הפרימיטיביות של פעם. לשם דוגמה, פת של גוי מעיקר הדין מותר לקנות [כאשר מדובר במאפייה כללית] הדין הזה שייך למציאות של פעם, שבלחם היה מים וקמח, היום בכל לחם יש עשרות מוצרים הבאים מכל רחבי תבל והוא חייב כשרות של ממש. גם זיהוי הדג בעייתי, י דגים דומים0 ושי זיופים. להבא כדאי לקנות רק עם הכשר טוב, וההחלטה הזו היא תהיה תשובה אמיתית על האירוע הנוכחי אם הוא נזקק לכך.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *