שתייה מתוך נטלה

רבני בית ההוראה
4 Sh'vat 5774

שלום כבוד הרב
האם מותר לשתות מים מנטלה ?
והאם מותר למלאות מים במחם ע”י נטלה ?
אדם שנטל ידיו מבקבוק האם המים הנותרים מותרים לשתייה ?
האם יש הבדל בכול הנ”ל בין מים ראשונים לאחרונים ?

תשובה:

שלום רב.

א. אין איסור לשתות מנטלה [אף שאני לא משוכנע שזה הגייני מספיק] אולם לא ראוי לעשות כך בפני אנשים [ראה שו”ע או”ח סי’ קע] ובטח שלא בנטלה ציבורית.

ב. מותר.

ג. מותר.

ד. אין הבדל.

מקורות:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *