איסור סוחט בנקיון הבית או השולחן

רבני בית ההוראה
כ"ז טבת ה'תשע"ד

שלום רב
אם נשפך בשבת על המפה מניילון מים או מיץ האם מותר לפזר מפיונים על המים ואח”כ לאוספם?
וכן אם נשפך על הריצפה האם מותר להניח סמרטוט ואח”כ לאוספו?
והאם מותר לנגב ביד?
והאם מותר עם מגב?

תשובה:

שלום רב.

שלום רב.

מותר להניח מפיונים או מטלית המיועדת לכך ולאוספם, ואין חשש שמא יבוא לידי סחיטה כיון שאדם לא מקפיד בדרך כלל שלא יהיו רטובים שזהו תכליתם. ואף שהם נסחטים מעט על ידי האחיזה אין בכך כלום.

לנגב ביד לא מומלץ כיון שבאופן זה הוא עלול להגיע לידי סחיטה ממש.

מותר לנקות במגב כיון שהוא עשוי גומי ואינו סופג. אולם, אין לשפוך מים ונקות על ידי מגב את החדר אא”כ יש ליכלוך רב והוא מצטער בכך ביותר.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ שא ס”ק קעב, ובס’ ארחות שבת ח”א פי”ג סעי’ מז – מח, סה, ובס’ שמירת שבת כהלכתה פרק יב סעי’ מ – מג, ופרק כג סעי’ ו – ז.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *