הזמין נסיעה בין עירונית וביטל

לכבוד הרב שיחי'
ראובן נותן שירותי נסיעה בין עירוניים [נסיעות בנות 7 שעות וצריכים כמה לקוחות כדי למלא רכב] וצריכים להזמין מראש בטלפון ולקבוע מחיר ולהתחייב לשלם אותו מחיר גם אם בסוף לא נוסעים אתו [דהיינו שהלקוח חוזר בו],
האם ע"פ דין תורה יכולים "לחייב" הלקוח באם חוזר בו?
ואת"ל שאין יכולים "לחייב" אותו, האם מותר לראובן לתבוע הכסף [ללא בי"ד אלא באופן נורמלי] בלי להודיע ללקוח שבעצם מצד דין תורה אין הוא צריך/מחוייב לשלם?
ייש"כ

תשובה:

שלום רב,

אם היה נזק, כגון שלפני כן היה אדם אחר שרצה להצטרף ודחו אותו ועכשיו לא ניתן להשיג אדם אחר, או שראובן לא היה נוסע אם היה יודע שיחסר לו נוסע אחד ועכשיו הוא כבר לא יכול לחזור בו, הרי הוא חייב לשלם את הנזק שנגרם.
אם לא היה נזק, אם הביטול היה לאחר שהנהג כבר התחיל בעבודתו, כגון שיצא למקום האיסוף או נסע למלאות דלק, יש מחלוקת אם המזמין חייב.

אם סוכם מראש שהמבטל יצטרך לשלם, הרי הוא חייב בדיני שמים לשלם כדי לעמוד בדיבורו, אבל בבית דין לא ניתן לחייב אותו. ולכן מותר לתבוע אותו.

מקורות:

עיין שו"ע חו"מ סי' שלג סעיפים א-ב. לעניין אם יש חיוב התחלת מלאכה בקבלן עיין כאן.

חיוב לעמוד בדיבורו מבואר בשו"ע חו"מ סוף סי' רד. לעניין אם מותר לתבוע אדם שחייב רק בדיני שמים כאשר הוא סובר שחייב גם בדיני אדם עיין בגמ' סנהדרין דף עב ע"א שרבא לא רצה לקבל החזר של גניבה במקום שהגנב פטור מדין 'קם ליה בדרבה מיניה' ועיין בתוספות ובחידושי הר"ן שם. ועל כל פנים נראה שאין איסור לקחת כאשר אדם מקיים מה שהובטח מראש, שהרי הכלל הוא שאדם רוצה לעמוד בדיבורו, וכמו שאמרו חז"ל בב"מ דף טו ע"ב "ניחא ליה דליקו בהמנותיה".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל