האם אפשר להציע עבודה למישהו שכבר סיכם עם אדם אחר

רבני בית ההוראה
ח' טבת ה'תשע"ד

האם מותר לי לבקש מגבאי בית הכנסת לכרוך את ספרי בית הכנסת אחרי שהגבאי כבר סיכם עם מישהו אחר.

תשובה:

שלום רב,

ממש לא. אסור לעשות זאת

מקורות:

ראה בתשובת הרשב”א (ח”ג סי’ פג, ח”ו סי’ רנט) “חייט אחד רגיל אצל עירוני אחד מכמה שנים שהוא לבדו עושה מלאכתו ובא חייט אחר ורצה להכניס עצמו עם העירוני הזה לעשות מלאכתו בזול יותר והראשון מתרעם עליו. והשיב אין בית דין מוציאין מידו שהעירוני נתן לו מדעתו אבל מסתברא שמוחין בידו דדמי קצת למצודת הדג כדאמרינן (כא:) שאני דגים דיהבי סייארא הכא נמי כיון שרגיל לעשות מלאכתו על ידי זה הוי כאילו בא לידו”. תשובה זו הובאה בבית יוסף חו”מ סי’ קנו (עמוד שנ). כש”כ במקרה זה שהגבאי כבר סיכם עם השני יש לדון גם מצד עני המהפך בחררה, ראה סי’ רלז סעי’ א’.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *