אדם שעבר ניתוח לעיקור

הרב זאב ליטקה
כ"ד כסלו ה'תשע"ד

בס”ד
אני חוזר בתשובה, ובעוונותי הרבים לאחר שנולד ילד אחד אישתי עברה סדרת ניתוחים ובהמלצת הרופאים עברה הפלה ונאסר עליה להכנס להריון דבר שיהיה סכנה לחייה . כמו כן נאסר עליה לקחת כדורים נגד הריון . עברתי ניתוח עיקור בלתי הפיך .
מאז שחזרתי בתשובה אני מתחרט בכל יום על הדבר ומבקש מחילה מהשם.
שאלותי:
1 מהו מעמדי בקהילה היות ואני כהן?
2 האם רשאי לשאת כפיים?
3 האם רשאי להיות שליח ציבור?
4 איך מכפרים על מעשה כזה?

תשובה:

שלום רב.

ראה, עיקר השאלה היא כשרותך לקהל. כלומר האם לאחר ניתוח כזה, אתה מותר לבוא בקהל, ומותר להשאר עם אשתך. שהרי הדין הוא ברור שאם הוא פגע בשבילי הזרע (שלא בא מחמת חולי) דינו הוא פצוע דכא ואסור לקהל, כמבואר בשו”ע אבה”ע סי’ ה’.

ברוב המקרים ניתוח שגורם לניתוק שבילי הזרע נעשים בתוך הגוף עצמו. (שבילי הזרע עוברים בין האשכים, לגיד (לאבר) דרך הגוף. וחידש החזון איש (אבה”ע סי’ יב ס”ק ז’) שבמקרה כזה אין זה נחשב לסירוס האסור מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. ולכן גם אין דינו פצוע דכא:

“הנה כפי הידוע ע”פ הרופאים השבילים נכנסים לעומק בגוף ועוברים כמו חצי קשת עד שנכנסים לגיד ועוברים דרך הגיד וזורמים לחוץ, וצדינא הוזכרו בגמ’ ובפוסקים משמע דבמקום שהשבילים בפנים אינם בכלל פצוע דכא ואינו נפסל אלא אם נפצע ונדך בגיד ובביצים וחוטין שבהם, אבל לא החוטין הפנימים שבתוך הגוף, ואם מסתרס על ידי כריתת השבילים בתוך הגוף מ”מ אינו נאסר בקהל, ודינו כשאר עקר וכסריס חמה”. וראה עוד במנחת שלמה (ח”ג סי’ קג אות ז’).

אולם אם הניתוח פגע בחלק הנמצא מחוץ לגוף, לכאורה יש בעיה חמורה. וכדאי ליצור קשר לבירור מעמיק יותר.

במקרה שלא ניתן לדעת איך זה נעשה, כתבו האחרונים כי בשונה מכל התורה כולה שספיקא דאורייתא לחומרא, דינו של פצוע דכא הוא כדין ממזר שהתורה אסרה רק ודאי ממזר או ודאי פצוע דכא, אבל ספק מותר מהתורה לגמרי. (ראה שו”ת נודע ביהודה אבה”ע קמא סי’ ו’, בית מאיר סי’ ה’, שו”ת באר יצחק אבה”ע סי’ ד’). אולם מדרבנן אסרו אותו לקהל משום מעלת יוחסין כמו שאסרו ספק ממזר. (ראה שם בבית מאיר).

אלא שהיה מקום לומר כי מעלת יוחסין אינו אלא במקרה של נישואין לכתחילה, אבל אם הוא כבר נשא בהיתר, ועתה השאלה היא האם משום מעלת יוחסין עליו לגרש את אשתו. שבמקרה כזה לא עשו מעלת יוחסין. כך כתב בשו”ת אגרות משה (אבה”ע ח”א סי’ כד ענף א’) לגבי מעלת יוחסין של כהונה. אולם במעלת יוחסין של ממזרות, לא שמענו שיש מקום להקל למי שכבר נשא בשוגג. וצ”ע.

יתרה מזו, יש מקום לומר שספק ממזר, או ספק פצוע דכא, מעלת היוחסין אצלו הוא פחות ממעלת יוחסין של כהונה. עי’ בשו”ת מהר”ם חביב אבה”ע סי’ יא בסופו כי מעלת יחסין בספק ממזר הוא קל יותר מסתם איסור דרבנן, משום שאין לו עיקר מהתורה שהרי ספיקו מותר.

(מהדין של ספר ממזר שנשא גיורת, כלומר, נשא בהיתר. ובכל זאת דינו של הילד כאביו – ספק ממזר. אין להוכיח שיש מעלת יוחסין גם לאחר שנשא בהיתר. משום שדינו של הילד – ספק ממזר מצד עצמו ולא מצד אביו. ואין כאן המקום להאריך בזה).

לסיכום:

במקרה שאינך אסור לקהל, אמת עשית מעשה שהוא ודאי אסור מדרבנן. אבל בודאי כבר עשית תשובה ושנית את דרכיך. ולכן אין ספק שאתה יכול לשאת כפיים, שליח ציבור וכד’. ויהי רצון שיתקבלו ברכותיך ותפילותך עם תפילות כל ישראל לטובה ולברכה לפני אדון כל.

אולם אם בעקבות הניתוח יש מקום לומר שהינך אסור בקהל, אנא צור קשר ונראה מה ניתן לעשות.

בהצלחה

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *