פת שחרית, האם צריך דווקא פת?

רבני בית ההוראה
10 Tishrei 5774

שלום, אם בשעת הדחק אוכלים ארוחת בוקר שלא כוללת פת, ואח”כ רוצים בכל זאת לצאת ידי חובת “פת שחרית”, האם מועיל לאכול פת יותר מאוחר במשך היום, למשל ב-12 או ב-3 אחה”צ?

תשובה:

קיום ענין זה של אכילת פת שחרית אינו דוקא בלחם, אלא גם בשאר מיני מזונות. שיעור האכילה הוא כביצה [50 סמ”ק]. ויש להסתפק אם ניתן לקיים דין זה גם בקורנפלקס ושאר מאכלים בריאים המועילים לגוף.

מקורות

על שיעור האכילה בפת שחרית, ראה שולחן ערוך או”ח סימן קנה סעיף ב. על כך שניתן לקיימה במיני מזונות, ראה שו”ת אור לציון ח”ב פרק יא סעיף ו.

7 Comments

  גלעד מעיין:

  במקרה הנדון לא אכלתי מיני מזונות. אם רוצים לצאת ידי הסוברים שצריך מזונות או פת, האם יש לזה תקנה בהמשך היום – למשל, אכילת פרוסת לחם ב-2 אחה”צ?

  רבני בית ההוראה:

  לא. פת שחרית היא בבוקר, ולא בצהרים

  ויקטור בוחניק:

  האם דווקא בקורנפלקס יש להסתפק או הוא הדין מלפפון ועגבניות וכו’

  רבני בית ההוראה:

  גם פירות וירקות בכלל הספק.

  רועי:

  כתב באשל אברהם (מבוצ’ץ’, סי’ קנה) ש”אין ספק” שאין זה משנה מה יאכל, ובלבד שתהיה “אכילה ושתיה שדעתו מפויסת בה עד זמן קביעות הסעודה”.
  http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36229&st=&pgnum=37
  אולם בפרי מגדים (סי’ קנה, משבצות זהב סק”א) כתב שצריך דווקא מיני דגן, לאו דווקא לחם אלא גם מיני מאפה אחרים (“פת הבאה בכיסנין”) בשיעור כביצה.

  י.צ:

  האם דייסת קוואקר גם נחשב פת שחרית

  רבני בית הוראה:

  כמו כל מיני דגן אחרים. בתיאבון.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *