צביעת שיער לגבר

רבני בית ההוראה
ד' תשרי ה'תשע"ד

שלום רב.
רציתי לשאול את הרב, האם כיום מותר לצבוע שערות לבן לגבר, כי הרבה עושים כן, דומיא דמראה שהתירו האחרונים כמובא בשו”ת יחוה דעת ח”ו סימן כט, וזוכרני שראיתי בשמש ומגן שהתיר, מה דעת שאר הפוסקים?
תודה מראש.

תשובה:

שלום רב.

רק במקום שהדבר נעשה לצורך גדול כגון בחור צעיר הנמצא בשידוכים והדבר מפריע לו במציאת בת זוגתו מתירים הפוסקים לעשות זאת, אך לצורך נוי אין מקום להתיר.

מקורות:

בבחור צעיר שהדבר מפריע לו לשידוכים, כתב הגרש”ז אויערבך זצ”ל להקל בזה במנחת שלמה חלק ב’ סי’ פ”ו אות ג’, וכ”ד הרב משאש שו”ת שמש ומגן ח”א,יו”ד יט, וכן במקום מניעת פרנסה לגמרי יש שהקילו כמבואר בשערים המצויינים בהלכה (קיצור שו”ע סי’ קעא הערה א) וכן דעת הגר”מ פיינשטיין בשו”ת אגרות משה יו”ד חלק ב’ סימן ס”א ע”ש, ועי’ בשו”ת תשובות והנהגות ח”א סי’ תסא שלא רצה להקל בזה וכן בפאר הדור חלק ד’ עמוד צב הובא מעשה שהחזון איש לא היקל לבחור בשידוכים לצבוע את שערו לשחור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *