אמירת פסוקי דזמרה ללא ציצית תפילין

רבני בית ההוראה
כ"ד אלול ה'תשע"ג

שלום כתיבה וחתימה טובה
בית כנסת שאני מתפלל מתחילים התפילה /סליחות ארבע בבקר
בשעה חמש מתחיל יחיד מהקהל לקרוא פסוקי דזימרה בלי ציצית ותפילין עד הודו
ואחר מחליפו כדי שיניח טלית ותפילין
השאלה אם הוא עושה נכון אני שואל מבחינת הלכה לא מעניין אותי מה עושים תודה

תשובה:

שבוע טוב.

אפשר בשעת הדחק כאשר מתחילים את התפילה לפני זמן הנחת טלית ותפילין לומר פסוקי דזמרה בלי להניח טלית ותפילין ואחר כך אחרי ‘ישתבח’ לפני קדיש ו’ברכו’ להניחם בברכה, וגם הש”ץ עצמו יכול לנהוג כן. ישנה אפשרות נוספת להניח תפילין וטלית בלי ברכה לפני הזמן ואחר כך כשמגיע הזמן (בין ישתבח לקדיש) ימשמש בהם ויברך.

מקורות:

ביאור הלכה סי’ נח סעיף א’ סוף ד”ה זמן, ומשנה ברורה סי’ נ”ד ס”ק י”ב, ומ”ב סי’ פ”ט סק”מ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *