עד מתי אומרים קדיש

רבני בית ההוראה
ט"ו אב ה'תשע"ג

מתי לא אומרים קדיש ואם לאחר 11 חודש לשנה ממשכים להגיד קדיש..

תשובה:

שלום רב.

אומרים קדיש לעילוי נשמת הורים שנפטרו כל הי”ב חודש, כולל שבתות וחגים. אמנם יש מנהגים שונים מתי פוסקים מלומר את הקדיש, מנהג האשכנזים להפסיק באמירת הקדיש ביום האחרון של החודש האחד עשרה מהפטירה עד סוף הי”ב חודש. והספרדים יש הנוהגים להפסיק ביום האחרון של החודש האחד עשרה למשך שבוע, ואחרי שבוע חוזרים לאומרו עד סוף הי”ב חודש, ויש נוהגים להפסיק בשבוע האחרון של הי”ב חודש.

מקורות:

רמ”א סוף סי’ שע”ו וטעמו כדי שלא יראה שחושב הבן את אביו או אמו כרשעים גמורים שמשפטם י”ב חודש בגהינם, אמנם ר’ ביביע אומר חלק י’ יו”ד סי’ נח אות ג’ שהביא את דעת האר”י שיש לומר את הקדיש כל י”ב חודש, והביא את ב’ המנהגים אם להפסיק בשבוע הראשון של הי”ב חודש או בשבוע האחרון.

4 תגובות

  אליהו ביסמוט:

  שלום רב.תודה רבה על התשובה. ויש לי עוד שאלה אמא נפטרה ביום שבת בתאריך .כ .תשרי תשע”ג מתי עולים לבית עלמין לפני החג או לאחר החג.ומתי עושים סעודה .תודה רבה מאליהו ביסמוט..

  רבני בית ההוראה:

  ראה כאן מתי עושים אזכרה כאשר יום השנה חל בחול המועד.

  ויקטור בוחניק:

  חשוב לציין שהרב עובדיה בחזו”ע אבלות א עמוד של”ו מתיר לומר קדיש שאחרי לימוד תושב”כ או תושבע”פ כל החיים ולא רק בשנה הראשונה.

  רבני בית ההוראה:

  ישר כח.

  בהזדמנות זו נוסיף מה שראיתי לאחרונה, שהגאון ר’ אייזיק חבר (מלבד היותו גאון עצום בנגלה, בנסתר היה גם תלמידו המובהק של ר’ נחום שאדיקר, תלמידו המובהק של הגר”א) שבצוואתו ציווה לבניו לומר עליו קדיש גם בחודש י”ב, עד סיום השנה במלואה. אלא שהוסיף שלא יריבו על ה”עמוד” בשביל זה… (כך הובא בהקדמה לספרו שו”ת בנין עולם אבה”ע שהו”ל ע”י מוסד הרב קוק).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *