‘מי שפרע’ למי שקנה קרקע בכסף ללא שטר

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ט"ו אב ה'תשע"ג

שלום רב!

האם בקרקעות יש גם דין ‘מי שפרע’? אשמח למקורות.

תודה

תשובה:

מחלוקת הראשונים. ולמעשה הכרעת האחרונים שיש ‘מי שפרע’.

מקורות:

עיין בית יוסף חו”מ סי’ רד שמביא מחלוקת הרמב”ן והר”ן. ועיין בפתחי תשובה שם סק”ב שמביא בשם הגרע”א ובשם שו”ת משכנות יעקב שדעת רוב רובם של הראשונים שיש ‘מי שפרע’. וכן מסיק בשו”ת ציץ אליעזר ח”ח סי’ מ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים