קבורת אפר גויה בתוך קבר בעלה היהודי

רבני בית ההוראה
א' אב ה'תשע"ג

יהודי שנפטר נקבר בבית העלמין היהודי השייך לקהילה יהודית בגרמניה. אשתו הגויה, נפטרה אחרי שנים, גופתה נשרפה, ואפרה הושם בכד.! האם מותר לקבור את הכד בתוך קבר בעלה היהודי,? ולהוסיף ע”ג המצבה את שמה ותאריך פטירתה.? אודה לכב’ הרבנים על תשובה בליווי מראי – מקום.- אהרון.

תשובה:

שלום רב.

אסור לקבור כלל שני אנשים בקבר אחד, ובוודאי ובוודאי שאסור לקבור נכרי בקבר ישראל, והוא הדין לאפרו.

מקורות:

במשנה בגיטין סא,א נאמר ‘מקברין מתי נכרים עם מתי ישראל’ וכתבו כל הראשונים במקום (רש”י, ר”ן, רשב”א, ריטב”א ועוד) שבוודאי שאין כוונת המשנה יחד עם מתי ישראל שאין לקבור נכרי חס ושלום בבית קברות עם ישראל יחד, אלא הכוונה היא בזמן שמתעסקים בקבורת ישראלים ומפני דרכי שלום, וכך הביא דין זה להלכה הרמב”ם בהלכות אבל יד,יב והשו”ע. ובפרט לפי מה שפסק השולחן ערוך סי’ שס”ב סעיף ה’ שאין קוברין גם אדם יהודי שהיה רשע עם אדם צדיק ועל אחת כמה וכמה גוי. ויש להוסיף שבכלל לדעת הרבה פוסקים אף אין לקבור כלל אפר של מי שביקש בחייו שישרפו את גופתו, כך כתבו גדולי הדורות בהסכמה לספר חיי עולם (הרב לרנר אב”ד אלונטא).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *