מחילה בלב או שלא בפני הלווה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ט תמוז ה'תשע"ג

שלום,

ראובן שמחל על חובו של שמעון, שלא בפני שמעון.
מה הדין:
האם החוב בטל (מדין זכין לאדם שלא בפניו)?
או – האם ראובן יכול להתחרט על מחילתו כיוון שאין חלות עדיין?
אם ראובן יכול להתחרט – האם יש חשש מקום “מי שפרע מדור המבול” באופן הזה?

ברכה והצלחה.

תשובה:

שלום רב,

מחילה בלב אינה תקיפה. מחילה בדיבור (ייתכן שצריך שהדיבור יהיה בפני אדם אחר ולא בינו לבין עצמו) מבטלת את החוב, גם שלא בפני הצד השני.

אין דין ‘מי שפרע’ ולא איסור ‘מחוסר אמנה’ אם הצד השני לא שמע את הדברים, משום שלא סמכה דעתו. אבל יש דין שירא שמים חייב לקיים את מחשבת ליבו ונלמד מפסוק “ודובר אמת בלבבו” (תהילים טו ב).

מקורות:

לעניין מחילה בלב עיין בקצות סי’ יב סק”א ובנתיבות שם סק”ה שהסכים עמו.

דין ודובר אמת בלבבו מובא בשו”ע הרב או”ח סי’ קנו סעיף ב ובחו”מ הלכות מכירה סעיף א ובקיצור שו”ע סי’ סב סעיף טז.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים