הסכים בעל פה להיות מלמד בבית ספר ורוצה לחזור בו

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ב תמוז ה'תשע"ג

באמצע חודש אייר נפגשתי עם מנהלת בית ספר ואחר שהיא אמרה לי בעל פה את תנאי השכר ולאחר שנבחנתי אצלה והיא קיבלה אותי לבית ספרה החזרתי לה תשובה חיובית שאני מקבל להיות מלמד בבית ספרה בשנה הבאה.
בחודש תמוז חזרו אלי מישיבה ששלחתי להם קורות חיים לפני ראיון העבודה והציעו לי משרה שמתאימה לי יותר הן מבחינת לימודי הקודמים בישיבה והן מבחינה ממונית (הפרשי שכר גבוהים, תנאי עבודה יותר טובים, דיור שכידוע יש לו השלכות גדולות מאוד מבחינה ממונית).
לאור זאת ברצוני לחזור בי מהסכמתי מתוך הבנה שיש עוד זמן למצוא מלמד במקומי לבית הספר (ויתכן שהוא יהיה פחות איכותי ממה שהיו מוצאים אם היו ממשיכים לחפש מאייר).
האם אני יכול לחזור בי מההסכם איתה שהיה בעל פה הן מדיני אדם והן מדיני שמים, האם יש בזה חילול ה’ אם לא אעמוד בדיבורי לאור ההצעה החדשה).

(ועוד שאלה בפי נודע לי שחלק מהתנאים הרעים שיש בהצעה שלה לא הבנתי כראוי על אף שהיא טוענת שהיא אמרה לי אותם, האם זו עילה מספיקה בשביל לפתוח הסכם בלי קשר להצעה החדשה או לא והאם בצירוף שני הדברים יחד אני יכול לחזור בי). בתודה ובברכה.

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה

אם יש עדיין אפשרות למצוא מלמד אחר, מותר לך לחזור בך. גם בדיני אדם וגם בדיני שמים (לגבי חילול השם, לכאורה אין, אבל יש צורך להכיר את המקרה לגופו).
אבל אם אין אפשרות למצוא מלמד אחר, אסור לך לחזור בך.

אם לא הבנת חלק מהתנאים, בכל מקרה אין איסור לחזור בך.

מקורות:

ברמ”א חו”מ סי’ שלג סעיף ה מבואר שמלמד החוזר בו נקרא דבר האבד שאסור לחזור, אבל אם ניתן להשיג מלמד אחר, מותר לו לחזור בו, עיין ש”ך שם ס”ק כו.

במקרה שלא מוגדר כ’דבר האבד’ מותר לפועל (שעובד לפי שעות) לחזור בו. לעניין אם יש איסור מחוסר אמנה בפועל שחוזר בו בחצי היום, עיין בשו”ת שבט הלוי ח”ז סי’ רלו אות ה. במקרה זה ניתן להקל, משום שיש גם צד שזה מוגדר כ’תרי תרעי’, ובפרט שיש טענה של אי הבנת התנאים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים