עירוב בניו יורק

רבני בית ההוראה
כ"ח סיון ה'תשע"ג

שלום רב, אשמח אם תכתבו את הצדדים לאיסור או להיתר של השימוש בעירוב בחו”ל (קונקרטית: ברוקלין – ניו יורק). באיזו מידה יכולים הסומכים על העירוב בארץ לסמוך גם בחו”ל. תודה ושבת שלום תשובה: שלום רב. כידוע לך מחלוקת גדולה מאוד היתה סביב השאלה אם אפשר לעשות עירוב בערים הגדולות בעולם כניו יורק ועוד, השאלה נעה סביב כמה נושאים הלכתיים, המרכזית שבהם, כיצד מונים את שישים ריבוא הנצרכים כדי להחשיב ערים אלו לרשות הרבים דאורייתא לכל השיטות, בשאלה זו דנים האם מצרפים את הנוסעים ברכבים, ואת היושבים בבתיהם, ואם מונים רק את היהודים או גם את הגויים ועוד שאלות סביב ענין זה. כמו כן דנים בערים אלו אם יש פילוש גמור הגורם לרשות גם כן להחשב רשות הרבים גמורה, או שמא אפשר לדון את הגשרים הגדולים כמחיצות המחלקות את הערים כיון שיש מחיצה הלכתית הנקראת ‘פי תקרה’ והשאלה היא אם אפשר לדון על גשרים אלו גם כן דין מחיצה זו. גם יש בעיה עם שיתוף הגויים בעירוב החצירות ואם מועיל לזה שכירות משר העיר,  כמו כן דנו האם מבחינה השקפתית ראוי לעשות עירוב בערים גדולות כל כך, שגם אם אין להם דין רשות הרבים דאורייתא, אך יש להם מציאות של רה”ר כזו, ולכן היו גדולי עולם שטענו שאין לעשות עירוב בערים אלו כדי שלא יבואו לטלטל במקום בו יש חששות רבים, אך היו רבנים שסברו שיש לעשות עירוב כדי להציל מאיסור את האנשים המוכרחים לטלטל, וגם יש הסוברים שלכתחילה אפשר לעשות עירוב בערים אלו, מראי מקומות לדיון זה תוכל לראות כאן ספר שלם שנכתב לבאר מפני מה אין מועיל לעשות עירוב בברוקלין במנהטן ובלונדון. ובדברי חיים חלק ב’ או”ח סימן ל”ג כתב לבאר טעם ההיתר שמבחינה מציאותית יש ג’ מחיצות לברוקלין, וכן בדברי יציב או”ח סי’ קע”ג האריך לבאר מפני מה אין ערים אלו נחשבות רשות הרבים דאורייתא ולכן שייך לערב בהם, וראה עוד כאן מאמר בירחון נעם המבאר את טעם המתירים לעשות עירוב בעיר מנהטן וכל שכן בברוקלין.

שבת שלום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *