גוי החותך בשר שווארמה אם נחשב בישולי עכו”ם

רבני בית ההוראה
16 Sivan 5773

לכבוד הרבנים שלום
גוי שעובד בשווארמה כשרה למהדרין כשהוא חותך את הבשר מתגלה חלק שאינה מבושל האם יש בזה בישול גויים

ושאלה שניה גוי שהכניס מאפים לתנור שיהודי הדליק האם המאפים מותרים כמו קורסונים ובורקסים

תשובה:

שלום רב.

למנהג האשכנזים, מכיון שישראל הדליק את האש אין זה נחשב בישולי גויים וכן לענין מאפים שהכניס הגוי לתנור שהדליק הישראל.

למנהג הספרדים, האריכו הפוסקים למצוא היתר לחיתוך בשר השווארמה על ידי הגוי, וכתבו שכאשר אין כוונתו לבישול אפשר להקל, אך בדרך כלל כוונתו גם לחתוך את הבשר הצלוי וגם שיתבשל הבשר שתחתיו ולכן לכתחילה אין לספרדים להסתמך על הדלקת האש והנחת הבשר על ידי הישראל בלבד, ובדיעבד כתבו שאפשר להקל בזה.

מקורות:

בשולחן ערוך יו”ד סי’ קי”ג סעיף ז’ הובא מחלוקת המחבר והרמ”א בעיקר דין זה. וראה בספר בנין אב חלק ה’ סימן מו אריכות גדולה בענין זה ומכתבים מכמה פוסקים שכתבו לדון בענין גוי החותך את בשר השווארמה, וביביע אומר חלק ט’ יו”ד סימן ו’ האריך להוכיח שבדיעבד אפשר להקל מכח ספק ספיקא לאכול במקום שסומכים על דעת הרמ”א שהמשגיח מדליק את האש, וכל שכן בזה שדעת הרבה שאין זה נחשב כלל שהעכו”ם עושה את הבישול.

2 Comments

  ירין:

  בס״ד
  לכבוד הרבנים שליט״א
  למשפחתי יש מסעדת שווארמה ואין ספק שאחרי שמורידים שכבה מהבשר השכבה אחרי מבושלת כמאכל בן דורסאי במיוחד כאדר הגלגל נמצא שם כמה שעות על האש. האם גם במצב כזה יש בעיות לדעת מרן השו״ע?

  רבני בית ההוראה:

  מסתבר שאפשר להקל. השאלה היא אם הכל מבושל כמאכל בן דרוסאי הוא רק השכבה החיצונית הנחשפת עתה והפנימית יותר לא מבושלת כלל…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *