עירוב חצירות בבית מלון של גויים

רבני בית ההוראה
י"ד סיון ה'תשע"ג

אנחנו נמצאים במלון של גוי בחוץ לארץ בכמה חדרים בחצר יש לנו חדר אוכל משותף האם עירוב חצרות וקנית רשות מהגוי מועילה לטלטל מהחדרים לחדר האוכל בחצר למרות שהחצר לא סגורה הרמטית (יש לה 2 פתחים בלי שער יש מסביב לחצר בצד אחד חומה בצד שני גדר נמוכה ולא סגורה ממש ומשני הצדדים הנוספים יש גדר חי וכל החצר מכל צד פונה לרשות הרבים).

תשובה:

שלום רב.

אני מעריך שאינם אוכלים את האוכל של כולם בחדר האוכל מכיון שמדובר במלון של גויים. ולכן עליכם לעשות עירוב חצירות (ואין בעיה בפתחים שיש שם), ולשם כך תצטרכו לשכור בפרוטה מהנכרי מהפקיד הממונה במלון את רשותיהם של כל הנכרים הנמצאים במלון, ולעשות עירוב חצירות כדינו כדי שתוכלו לטלטל מחדר לחדר בבית המלון, ולזכותו לכל היהודים הנמצאים במלון. וראה כאן כיצד עושים עירוב חצירות, וראה כאן עוד פרטים בזה.

שבת שלום.

מקורות:

ארחות שבת פרק כח סעיף צה ובהערות שם.

4 תגובות

  מתן:

  בית מלון נחשב כרשות היחיד וניתן לטלטל בו .
  עיין שולחן ערוך אורח חיים סימן ש״ע סעיף ד ובמשנה ברורה ס״ק לו,לט

  רבני בית ההוראה:

  המנהג שלא כדבריך מסיבה פשוטה, כאשר אתה מדבר על מלון גדול, מצוי מאוד שיש שם משפחה שאוכלת בנפרד באולם אחר [שבת חתן וכדומה] ויש כמה זקנים שמקבלים את האוכל לחדר וכו’ וכו’, לכן כבר נהגו להחמיר שחייבים עירובי חצרות.

  אהרן:

  כזכור לי שבית מלון שבו יש רק גויים ללא משפחה יהודית נוספת, אין צורך בעירוב חצירות כלל, כי בזה לא נגזרה הגזירה (אוה”ח שפב ס’ א) אם כן יהיה מותר לטלטל בתחומי המלון והחצר ככל שהם עונים על הגדרת רשות היחיד, האם נכון?

  רבני בית הוראה:

  אם אתם יהודים יחידים – חדר אחד – זה נכון… לעולם לא תוכל לוודא זאת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *