אמירת קדיש על הנפטר על ידי אדם אחר

רבני בית ההוראה
כ"ח אייר ה'תשע"ג

אדם שנפטר וצריך לומר עליו קדיש 12חודש. האם אפשר לבקש מאדם שאומר קדיש
על שם מישהוא אחר שיוסיף גם את שמו. ואם כן כיצד ייעשה.

תשובה:

אם אין מישהו מצאצאיו שיאמר עליו קדיש, ניתן לשכור אדם אחר שיאמר קדיש לעילוי נשמתו במשך הי”ב חודש, ועדיף לעשות זאת בשכר ולא בחינם, ועדיף לשכור אדם שהוא צדיק ות”ח. ואותו אדם צריך לומר כל יום בבוקר קודם התפילה שכל הקדישים שיאמר ביום זה יהיו לעילוי נשמת אותו נפטר.

מקורות:

הבית יוסף בסוף סי’ ת”ג הביא מנהג זה, וכן במהרי”ק שורש מ”ד. ובשו”ת חזון נחום סי’ קי”ח כתב שמי שיכול להפסיד ממונו ופרנסתו מחמת תפילתו במנין יכול ליתן לאדם אחר שכר שיתפלל במקומו לע”נ אביו. ובכף החיים סי’ נ”ה סק”ל ובשו”ת פרי השדה חלק ב’ סי’ כ’ הביאו שצריך לומר לפני התפילה שכל הקדישים יהיו לעילוי נשמתו. ועי’ עוד בכל זה בספר נטעי גבריאל (אבילות ב’) פרק נ’ באריכות ושם הביא שיש שכתבו שיאמר לפני התפילה כך: הריני מוכן לומר עתה קדיש וברכו כתקנת חז”ל שתיקנו לאומרו אחר פיטום הקטורת קודם עלינו לשבח והריני מכוין באמירת קדיש זה לתועלת נפש פלוני בן פלוני לעורר הרחמים למהוחת נפש רוח ונשמה במנוחות שאננות בגן עדן’. וראה גם בילקוט יוסף אבילות סימן ל’ סעיף ל”א בענין זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *