שימוש במכונת קפה פלנג’ר בשבת

רבני בית ההוראה
י"ב אייר ה'תשע"ג

בס”ד

האם אפשר להשתמש במכונת “פרנץ פרס” french press (פלנג’ר) להכנת קפה בשבת ככלי שלישי?
תודה
בברכה

תשובה:

שלום רב.

אסור להשתמש בזה גם מפני שאסור לבשל את פולי הקפה בשבת אפילו בכלי שלישי, ובעיקר בגלל שהשימוש בכלי זה מחייב פעולה של ברירה וזו ברירה בכלי שאסורה מדאורייתא.

מקורות:

בדין בישול בכלי שלישי דעת הערוך השולחן סימן שי”ח סעיף כ”ח שאסור מכיון שעינינו רואות שדברים כעין אלו קלים להתבשל, ומתבשלים אפילו בכלי שלישי, וכן בשמירת שבת כהלכתה פ”א סעיף נ”ז כתב שאסור להכין שקית תה בכלי שלישי, אמנם דעת האגרות משה ח”ד סימן ע”ד ס”ק ט”ו להקל בכלי שלישי וכך משמע בדברי המשנה ברורה סי’ שי”ח ס”ק מ”ז לענין פת. וראה עוד בארחות שבת פרק א’ סעיף מו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *