לחזור מסיכום בעל פה למכור דירה לאחר שנמצא קונה שמשלם יותר

דיין בבית הדין נתיבות חיים
י"ב אייר ה'תשע"ג

בעל דירה סיכם עם קונה על מכירת דירתו בסכום מסוים. עדיין לא נחתם שום הסכם בכתב (כיון שהמוכר רצה לברר את גובה היטל השבחה שיוטל עליו).
לאחר מכן קונה אחר הציע לבעל הדירה סכום גבוה יותר ב-10000 ש”ח. האם מותר לבעל הדירה לחזור בו מלמכור לקונה הראשון, או שיש בכך משום “מחוסר אמנה”?

תשובה:

שלום רב,

סליחה על האיחור במתן התשובה

המוכר יכול לחזור בו.

יש סוברים שאין איסור ‘מחוסר אמנה’ כאשר מוצאים מחיר יותר טוב. במקרה זה נראה שהמחיר עדיין לא היה סגור לגמרי, משום שאם היה מתברר למוכר שהיטל ההשבחה גבוה היה מעלה את המחיר בהתאם וייתכן שהקונה לא היה מסכים למחיר זה.

מקורות:

בשו”ע חו”מ סוף סי’ רד מביא הרמ”א שתי דעות אם מותר לחזור אם המחיר השתנה ומכריע לחומרא, ובשו”ת חתם סופר יו”ד סי’ רמו מכריע להקל.
לעניין אם המחיר בשוק לא השתנה אלא שמצא מי שנותן מחיר יותר טוב, מסתבר שאסור לכל הדעות שהרי גם מראש ידע שאם יברר ויחפש יותר קונים יוכל למצוא מחיר יותר טוב, וכן פסק בשו”ת שבט הלוי ח”ז סי’ רלו אות ד. אמנם, יש מקום לדייק משו”ת אבני נזר חו”מ סי’ יז שגם באופן זה מותר.

2 תגובות

  • מאת בנימין וייסברג:

    בעל הדירה טוען שלאחר שמצא קונה שמוכן לשלם לו 10000 ש”ח נוספים, הוא אינו מחוייב לתת לקונה הראשון מתנה של 10000 ש”ח.

    לפי זה יש לדון, אולי יש חילוק בין מתנה מועטת שיש בזה דין ‘מחוסר אמנה’ ובין מתנה מרובה שאין בזה מחוסר אמנה.

  • מאת דיין בבית הדין נתיבות חיים:

    כל מקח וממכר דינו כמתנה מועטת, מאחר שיש סמיכות דעת של הצד השני כמו במתנה מוטעת. כאשר אדם מבטיח 10,000 ש”ח מתנה אין סמיכות דעת, אבל במקח וממכר הבנוי על חישוב של כדאיות יש סמיכות דעת, גם אם בסופו של דבר יצא שהמוכר הפסיד מעסקה זו 10,000 ש”ח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים